Finländska familjer slänger mat för 500 euro per år. Privathushåll står för 33 procent av matsvinnet och slänger varje år över 100 miljoner kilo mat. Den här veckan är det spillveckan. Kampanjen vill uppmärksamma det matsvinn som uppstår i hela livsmedelskedjan, ändå från produktion till konsumtion. I dagens poddavsnitt diskuterar VBL-journalisterna Heidi Eriksson och Heidi Kojonen varför vi slänger mat och delar med sig av konkreta tips på hur man kan minska på matsvinnet.

Share | Download(Loading)