Nyhetspodden ser närmare på ett inte så välkänt problem: det ekonomiska våldet. Ekonomiskt våld innebär situationer där förövaren kontrollerar, berövar eller förstör den andras ekonomiska resurser i syfte att försämra dennes ekonomiska självständighet eller för att själv gynnas ekonomiskt. I Vasa finns nu ett projekt som uppmärksammar detta. Vasabladets journalist Ida Erikson medverkar. 

Share | Download(Loading)