Marinbiolog Anna Törnroos-Remes vid Åbo Akademi ser allt för stora och många hinder för att en fast förbindelse över Kvarken ska kunna bli verklighet. Det är ord och inga visor då  Törnroos-Remes kullkastar visionen om en fast förbindelse över Kvarken. Orsakerna till att projektet är ogenomförbart är flera. Men Törnroos-Remes är förvånad över att man inte redan nu insett att en bro inte kan byggas. Det är rent juridiskt och lagligt inte möjligt. 

Share | Download(Loading)