Väljarna har sagt sitt. Nu är det upp till de 59 ledamöterna i Österbottens välfärdsområdesfullmäktige att axla ansvaret. Vasabladets debattredaktör Björn Nyberg summerar det historiska valet i fem punkter, som är extra intressanta och noterbara. Redaktör: Patrick Sjöholm. 

Share | Download(Loading)