Coronaviruset fortsätter att vara krävande för vården. Och på Vasa centralsjukhus har man tvingats ställa in operationer på grund av att många patienter kräver intensivvård samtidigt. Samtidigt är poddens gäst, chefsöverläkare Peter Nieminen, hoppfull om att Vasa sjukvårdsdistrikt når vaccinationsmålet i slutet av månaden. 

Share | Download(Loading)