Kulturfolket har pendlat mellan hopp och förtvivlan under 2021. I början av året pyrde ett växande missnöje mot politikernas nästintill nonchalanta förhållande till en kulturbransch som gick på knä efter månader av inställda evenemang och uteblivna inkomster. Under sommaren återvände hoppet och en del konserter och festivaler kunde arrangeras nästan som normalt. Men är allt som förut och hur djupa ärr har kulturfolket fått efter en på många sätt tärande tid? Och kan man över huvud taget säga något om kulturens framtid både när det gäller eventuella virusmutationer och hur branschen i stort finansieras i Finland? Vasabladets kulturchef Patrik Back medverkar. Redaktör: Patrick Sjöholm. 

Share | Download(Loading)