Det finländska lantbruket genomgår en djup lönsamhetskris samtidigt som den globala världsmarknaden för livsmedel är i gungning. Kriget i Ukraina aktualiserar återigen frågan hur det står till med beredskap och livsmedelsförsörjningen i Finland. Medverkar: Tomas Långgård, grisbonde och ordförande för Österbotten svenska producentförbund. Redaktör: Patrick Sjöholm

Share | Download(Loading)