Ett och ett halvt år av distansstudier, färre sociala kontakter och inställda evenemang har inverkat negativt på ungas välbefinnande. Men hur vänder den negativa trenden och vilket ansvar har samhället och skolorna? Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund och Alina Östergård som leder ungdomsfullmäktige i Vasa säger att situationen är oroväckande och att det är bråttom med åtgärder. Coronapandemins följder blottar bristen på skolkuratorer och de veckolånga köerna för att få hjälp. Vem ska se och höra ungas upplevelser och berättelser om en krävande tid? Redaktör: Patrick Sjöholm.

Share | Download(Loading)