Ytterligare en coronamutation väcker oro och i dagsläget vet man inte mycket om mutationen som fått namnet omikron. Ett första misstänkt fall har upptäckts i Vasa sjukvårdsdistrikt. Infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus är liksom med de tidigare mutationerna inte överraskad. Virus muterar, men den springande punkten är hur pass allvarliga symtomen och sjukdomsbilden är. Och hur effektiva är vaccinerna? Salonen gästar podden idag. 

Share | Download(Loading)