Skyfall och milda vintrar rubbar de österbottniska älvarnas och åarnas översvämningsmönster. Risken för översvämningar växer i takt med att klimatet blir varmare. Hur kommer de österbottniska vattendragen att påverkas av ett varmare klimat? Och hur är det att redan nu bo i område som är känsligt för översvämningar? Medverkande: Vincent Westberg (NTM-centralen) och Ghita Bodman, som bor i område med stor översvämningsrisk. Redaktör: Patrick Sjöholm. 

Share | Download(Loading)