I Seinäjoki erbjuder ett djursjukhus jour dygnetrunt, till många österbottniska djurägarens glädje och lättnad. Nästan hälften av klienterna kommer från de österbottniska kommunerna. Men hela branschen är i ett slags moment 22. Å ena sidan kräver djurägare mer avancerad vård, vilket å andra sidan leder till att sjukhus som det i Seinäjoki utvidgar sina tjänster. Samtidigt är bristen på veterinärer påfallande i hela landet. Medverkande: VBL-journalisten Anna Sourander. 

Share | Download(Loading)